YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.10 trang 15 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.10 trang 15 SBT Hóa học 8

Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi. Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.

a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.10

a) Công thức chung của hợp chất FexOy.

Theo đề bài ta có:

\(\frac{{m_Fe}}{m_O} = \frac{{7 }}{{(3)}} \to \frac{56x}{16y} = \frac{7}{3} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy CTHH của hợp chất là Fe2O3.

Phân tử khối là: 56.2 + 16.3 = 160 (đvC)

b) Hợp chất Fe2O3. Gọi hóa trị của Fe là x

Theo quy tắc hóa trị ta có: x. 2 = 3.II ⇒ x = III

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.10 trang 15 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF