YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.6 trang 14 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.6 trang 14 SBT Hóa học 8

Lập công thức hóa học của những chất hai nguyên tố như sau:

Si(IV) và H   

P(V) và O;

Fe(III) và Br(I)   

Ca và N(III)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.6

a) Si (IV) và H: 

Theo quy tắc hóa trị: IV.x = y.I

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{IV}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 4
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của SixHy là SiH4.

b) P(V) và O:

Theo quy tắc hóa trị: V.x = II.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{{II}}{V} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 5
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của PxOy là P2O5.

c) Fe(III) và Br(I): 

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ:  \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{III}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của FexBry là FeBr3.

d) Ca và N(III): 

Theo quy tắc hóa trị: II.x = III.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{{III}}{{II}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = 2
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của CaxNy là Ca3N2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.6 trang 14 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF