YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.4 trang 14 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.4 trang 14 SBT Hóa học 8

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau. Cho biết S hóa trị II:

K2S, MgS, Cr2S3, CS2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.4

a) K2S: 

Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a = (II.1) : 2 = I

Vậy K có hóa trị I.

b) MgS: 

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b = (II.1) : I = II

Vậy Mg có hóa trị II.

c) Cr2S3

Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c = (II.3) : 2 = III

Vậy Cr có hóa trị III.

d, CS2

Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d = (II.2) : 1 = IV

Vậy C có hóa trị IV.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.4 trang 14 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF