YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 38 SGK Hóa học 8

Giải bài 7 tr 38 sách GK Hóa lớp 8

Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 7

Những công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị là: NO2 (vì O có hóa trị II).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 38 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON