ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.2 trang 14 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.2 trang 14 SBT Hóa học 8

Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa kí hiệu biểu thị một hóa trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau: H - X - H; X = O; H - Y

a) Tính hóa trị của X và Y.

b) Viết sơ đồ công thức hợp chất giữa nguyên tố Y và O, giữa nguyên tố X và Y.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.2

 
 

a) Vì và X = O → X có hóa trị II.

Vì → Y có hóa trị I.

b) Y - O - Y ; Y - X - Y.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.2 trang 14 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1