ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.3 trang 14 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.3 trang 14 SBT Hóa học 8

Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau: HCl, H2O, NH3,CH4.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.3

 
 

a) HCl: H-Cl

b) H2O: H-O-H

c) NH3:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

d) CH4:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.3 trang 14 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1