ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 38 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 38 sách GK Hóa lớp 8

Một số công thức hoá học viết như sau:

MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.

Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Những CTHH viết sai là: MgCl, KO, NaCO3.

Sửa lại cho đúng: MgCl2, K2O, Na2CO3.

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 38 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1