ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10.8 trang 15 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.8 trang 15 SBT Hóa học 8

Biết Cr (crom) có 2 hóa trị thường gặp là II và III, hãy chọn công chức hóa học đúng trong số các công thức cho sau đây:

(1) CrSO4 ;         (2) Cr2SO4 ;        (3) CrO;      (4) CrO2

(5) Cr(SO4)2 ;     (6) Cr2(SO4)3;      (7) Cr2O;     (8) Cr2O3

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.8

 
 

a) Những công thức hoá học đúng:

Cr hoá trị II : CrSO4, CrO.

Cr hoá trị III : Cr2(SO4)3, Cr2O3.

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi các công thức hoá học này :

CrSO4 = 52 + 32 + 4.16 = 148 (đvC),

CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

Cr2(SO4)3 = 2.52 + 3(32 + 4.16) = 392 (đvC),

Cr2O3 = 2.52 + 3.16 = 152 (đvC).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.8 trang 15 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1