YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.7 trang 14 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.7 trang 14 SBT Hóa học 8

Lập công thức hóa học của những chất hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

a) Ba và nhóm (OH)   

b) Al và nhóm (NO3)

c) Cu(II) và nhóm (CO3)    

d) Na và nhóm (PO4)(III)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.7

a) Ba và nhóm (OH): Bax(OH)y

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{II}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 2
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của Bax(OH)y là Ba(OH)2.

b) Al và nhóm (NO3): Alx(NO3)y

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{I}{{III}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của Alx(NO3)y là Al(NO3)3.

c) Cu(II) và nhóm (CO3): Cux(CO3)y

Theo quy tắc hóa trị: II.x = II.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{{II}}{{II}} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 1\\
y = 1
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của Cux(CO3)là CuCO3.

d) Na và nhóm (PO4)(III): Nax(PO4)y

Theo quy tắc hóa trị: I.x = III.y

Tỉ lệ: \(\frac{x}{y} = \frac{{III}}{I} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 3\\
y = 1
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của Nax(PO4)y là Na3PO4.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.7 trang 14 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF