YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 38 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 38 sách GK Hóa lớp 8

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Theo quy tắc hóa trị ta có:

Câu a:

+ ZnCl2 : 1. a = 2 . I ⇒ Zn có hóa trị II.

+ CuCl: 1 . a = 1. I ⇒ Cu có hóa trị I.

+ AlCl3 : 1 .a = 3 . I ⇒ Al có hóa trị III.

Câu b:

Ta có: x.a = y.b 

Vậy hóa trị của Fe là II.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 38 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON