YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 10.5 trang 14 SBT Hóa học 8

Bài tập 10.5 trang 14 SBT Hóa học 8

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hóa trị I và nhóm (CO3) hóa trị II: Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3; Li2CO3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.5

a) Ba(NO3)2

Theo quy tắc hóa trị: a.1 = I.2 → a = (I.2) : 1 = II

Vậy Ba có hóa trị II.

b) Fe(NO3)3:

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = I.3 → b = (I.3) : 1 = III

Vậy Fe có hóa trị III.

c) CuCO3

Theo quy tắc hóa trị: c.1 = II.1 → c = (II.1) : 1 = II

Vậy Cu có hóa trị II.

d) Li2CO3

Theo quy tắc hóa trị: d.2 = II.1 → d = (II.1) : 2 = I

Vậy Li có hóa trị I. 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.5 trang 14 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF