YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 84 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 84 sách GK Hóa lớp 8

Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp chất, nhiều chất.

Khí oxi là một đơn chất ... tham gia phản ứng hóa học với ... có thể phản ứng với ...

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Kim loại, phi kim, rất hoạt động, phi kim rất hoạt động, hợp chất, nhiều chất.

Khí oxi là một đơn chất rất hoạt động, tham gia phản ứng hóa học với nhiều chất. Oxi có thể phản ứng với phi kim, kim loại, hợp chất.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 84 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON