AMBIENT

Bài tập 24.1 trang 32 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.1 trang 32 SBT Hóa học 8

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. Khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng được với nhiều đơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.1

PTHH:

3Fe + 2O→ Fe3O4

S + O→ SO2

CH+ 2O→ CO+ 2H2O

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.1 trang 32 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>