ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 chất là: HCOONH3CH3, CH3COONH4

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1