ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch Amino axit nào sau đây làm xanh quỳ tím?

  • A. Lysin
  • B. Glyxin
  • C. Alanin
  • D. Axit glutamic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lysin có số nhóm –NH2 nhiều hơn số nhóm –COOH nên làm quỳ tím chuyển xanh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA