ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dãy chuyển hóa:  
  \(Glyxin \xrightarrow[]{ \ +NaOH \ }X_{1}\xrightarrow[]{ \ +HCl \ du \ } X_{2}\) 
  Vậy X2 là:

  • A. ClH3NCH2COOH.
  • B. H2NCH2COONa.
  • C. H2NCH2COOH.
  • D. ClH3NCH2COONa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa (X1) + H2O
  H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH (X2) + NaCl

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1