ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với hidro bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 gam X thu được 17,6 gam khí CO2, 8,1 gam nước và 1,12 lít N2(dktc). CTCT thu gọn của X.

  • A. C4H9O2N
  • B. C3H7O2N
  • C. C2H8O3N2 
  • D. C3H10O3N2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   n(X)=10,3/103=0,1(mol)
  Bảo toàn khối lượng => m(O2)=16,8(g)=>n(O2)=0,525(mol)
  Bảo toàn nguyên tố C, H, N ta được tỉ lệ : Số C : Sô H : Số O : Số N = 4 : 9 : 2 : 1 
  => CT của X : C4H9O2N

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1