ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol α-amino axit dạng H2NRCOOH (X) phản ứng hết với HCl tạo 12,55g muối. X là?

  • A. Alanin.
  • B. Phenylalanin.
  • C. Glixin.
  • D. Valin.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  +) NH2-R-COOH + HCl HOOC-R-NH3Cl
  ⇒ M muối = \(\frac{12,55}{0,1}\) = 125,5 (g)
  ⇒ R = 28 (g) ⇒ R là C2H4
  ⇒ X là CH3-CH(NH2)-COOH
  ⇒ Alanin 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1