YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol α-amino axit dạng H2NRCOOH (X) phản ứng hết với HCl tạo 12,55g muối. X là?

  • A. Alanin.
  • B. Phenylalanin.
  • C. Glixin.
  • D. Valin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  +) NH2-R-COOH + HCl HOOC-R-NH3Cl
  ⇒ M muối = \(\frac{12,55}{0,1}\) = 125,5 (g)
  ⇒ R = 28 (g) ⇒ R là C2H4
  ⇒ X là CH3-CH(NH2)-COOH
  ⇒ Alanin 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF