ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt 3 dd mất nhãn chứa H2NCH2COOH, CH3NH2 và CH3CH2COOH Bằng một thuốc thử duy nhất thì nên dùng 

  • A. Natri
  • B. Qùy tím
  • C. NaHCO3
  • D. NaNO2/HCl
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  H2NCH2COOH chứa cả gốc bazo và gốc axit nên k chuyển màu 
  CH3NH2 chứa gốc bazo nên chuyến sang màu xanh 
  CH3CH2COOH chứa gốc axit nên chuyển sang màu đỏ!

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1