ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 22,25 g hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là?

  • A. 100 ml.
  • B. 150 ml.
  • C. 400 ml.
  • D. 250 ml.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có nHCl = 0,4 mol; nX = 0,25.
  ⇒ nNaOH = 0,4 - 0,25 = 0,15.
  ⇒ V = 150ml.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 488

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1