YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 22,25 g hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là?

  • A. 100 ml.
  • B. 150 ml.
  • C. 400 ml.
  • D. 250 ml.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có nHCl = 0,4 mol; nX = 0,25.
  ⇒ nNaOH = 0,4 - 0,25 = 0,15.
  ⇒ V = 150ml.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 488

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF