ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C,H,O,N lần lượt là 32%. 6,67%. 42,66% . 18,67%. Tỷ khối của A so với không khí nhỏ hơn 3.Chất A vừa tác dụng với dung dịch NAOH vừa tác dụng với dung dịch HCl. CTPT của A là:

  • A. NH2CH2COOH
  • B. (NH2)2CHCOOH
  • C. NH2CH2CH2COOH
  • D. NH2CH2(COOH)2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  chất A : CxHyOzNt
  khi đó x:y:z:t=2:5:2:1
  Chất A vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl
  =>chất A là aminoaxit
  Tỷ khối của A so với không khí nhỏ hơn 3 <=> M_A < 87
  => A :NH2CH2COOH

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42320

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1