YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức:

  • A. Cacboxyl và hidroxyl 
  • B. Hidroxyl và amino  
  • C. Cacboxyl và amino
  • D. Cacbonyl và amino 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cacboxyl (-COOH) và amino (-NH2)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF