ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Amino axit là những hợp chất hữu cơ chứa các nhóm chức:

  • A. Cacboxyl và hidroxyl 
  • B. Hidroxyl và amino  
  • C. Cacboxyl và amino
  • D. Cacbonyl và amino 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cacboxyl (-COOH) và amino (-NH2)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 484

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1