YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 205 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 205 sách GK Hóa lớp 12

Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau:

Thứ tự

Mẫu nghiên cứu

Hàm lượng Pb2+ (ppm)

1

Mẫu bùn chứa nước thải ăcquy

2166,0

2

Mẫu đất nới nấu chì

387,6

3

Mẫu đất giữa cánh đồng

125,4

4

Mẫu đất gần nơi nấu chì

2911,4

 

Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là:

A. Mẫu 1, 4.

B. Mẫu 2, 3.

C. Mẫu 1, 2.

D. Cả 4 mẫu.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Dữ kiện đề cho là: Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Ta thấy số liệu > 100 nên:

Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là tất cả các mẫu.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 205 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Huong Hoa Hồng

  (a) Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người.

  (b) Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do hợp chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh.

  (c) Lưu huỳnh đioxít và các oxit của nitơ có thể gây mưa axit làm giảm độ pH của đất, phá hủy các công trình xây dựng.

  (d) Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước.

  Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bảo Hân

  A. Cacbon

  B. Bột sắt

  C. Bột lưu huỳnh

  D. Bột photpho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1