YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 205 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 205 sách GK Hóa lớp 12

Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau:

Thứ tự

Mẫu nghiên cứu

Hàm lượng Pb2+ (ppm)

1

Mẫu bùn chứa nước thải ăcquy

2166,0

2

Mẫu đất nới nấu chì

387,6

3

Mẫu đất giữa cánh đồng

125,4

4

Mẫu đất gần nơi nấu chì

2911,4

 

Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là:

A. Mẫu 1, 4.

B. Mẫu 2, 3.

C. Mẫu 1, 2.

D. Cả 4 mẫu.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Dữ kiện đề cho là: Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Ta thấy số liệu > 100 nên:

Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là tất cả các mẫu.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 205 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON