YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 205 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 205 sách GK Hóa lớp 12

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:

A. Các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,...

B. Các ion NO3-; PO43-; SO42-.

C. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

D. Cả A, B, C.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:

  • Các kim loại nặng: Hg, Pb, Sb,...
  • Các ion NO3-; PO43-; SO42-.
  • Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 205 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON