ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 45 Hóa học và vấn đề môi trường

Bài tập trắc nghiệm Hoá học 12 Bài 45 về Hóa học và vấn đề môi trường online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):

  • A. Mophin.
  • B. Heroin.
  • C. Cafein.
  • D. Nicotin.
  • A. Ca(OH)2.
  • B. HCl
  • C. KCl
  • D. KOH
   
   
  • A. O2.
  • B. SO2.
  • C. CO2.
  • D. N2
  • A. Bột sắt  
  • B. Bột lưu huỳnh  
  • C. Bột than 
  • D. Nước
  • A. giảm giá thành sản xuất dầu, khí. 
  • B. phát triển chăn nuôi.
  • C. đốt để lấy nhiệt và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
  • D. giải quyết công ăn việc làm ở khu vực nông thôn.
 • Câu 6:

  Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiếm cho sự phát triển cả về trí tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X là

  • A. đồng.  
  • B. magie,  
  • C. chì    
  • D. sắt
 • Câu 7:

  Hiện nay, các hợp chất CFC (cloflocacbon) đang được hạn chế sử dụng và bị cấm sản xuất trên phạm vi toàn thế giới vì ngoài gây hiệu ứng nhà kính chúng còn gây ra hiện tượng:

  • A.

   ô nhiễm môi trường đất,    

  • B.

   ô nhiễm môi trường nước,

  • C. thủng tầng ozon,   
  • D. mưa axít,
 • Câu 8:

  Nhận xét nào sau đây không đúng vế vấn đề ô nhiễm môi trường ?

  • A.

   Các khí CO, CO2, SO2, NO gây ô nhiễm không khí.

  • B.

   Nước thải chứa các ion kim loại nặng gấy ỏ nhiễm mỗi trướng nước

  • C.

   Nước chứa càng nhiềuu ion NO3-, PO43- thì càng tốt cho thực vật phát triển,

  • D. Hiện tượng rò rỉ dầu từ các dàn khoan, tràn dầu do đắm tàu gây ô nhiễm môi trường nước biển,
 • Câu 9:

  Cho các phát biểu sau :

  (a) Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người

  (b) Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do hợp chất CFC dùng, trong công nghiệp làm lạnh

  (c) Lưu huỳnh đioxít và các oxit của nitơ có thể gây mưa axit làm giảm độ pH của đất, phá hủy các công trình xây dựng,

  (d) Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải từ các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào môi trường nước

  Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 10:

  Không khí sẽ bị ô nhiễm khi tăng cao nồng độ của chất sau đây?

  • A. Khí N2   
  • B. Khí O2    
  • C. Khí CO2   
  • D. hơi nước
 • Câu 11:

  Các polime là rác thải gây ô nhiễm môi trường là do chúng có tính chất:

  • A.

   không bay hơi, khó bị phân hủy, khó tan trong hợp chất hữu cơ, có polime không tan trong bất kì dung môi nào.

  • B.

   nhẹ dễ cháy, khi cháy tạo ra khi cacbonic, nước và nitơ đioxit.

  • C.

   có tính đàn hồi, bền cơ học cao, cách nhiệt, cách điện.

  • D. có tính đàn hồi, bền cơ học cao, cách điện nhưng nhẹ, dễ cháy, khi cháy tạo ra khí cacbonic, nước và nitơ đioxit
 • Câu 12:

  Sau bài thực hành hoá học, trong một số dung dịch chất thải có chứa các ion như : Cu , Cr , Fe , Pb , Mn ... Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ dung dịch các chất thải trên ?

  • A. axit sunhiric   
  • B. ancol etylic   
  • C. nước vôi dư   
  • D. axit axetic
 • Câu 13:

  Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ tối đa cho phép của ion Cd2+ trong nước là 0,005 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,288.10-3 gam kết tủa CdS. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  • A. Mẫu nước trên chưa bị ô nhiễm cađimi.
  • B. Kết tủa CdS có màu vàng.
  • C. Ion Cd2+ thường có trong nước thải công nghiệp.
  • D. Hàm lượng cađimi có trong mẫu nước là 4.10-6 M.
 • Câu 14:

  Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép ?

  • A. CO2 và O2     
  • B. CH4 và H2O   
  • C. N2 và CO   
  • D. CO2 và CH4
 • Câu 15:

  Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau:

  (1) Do hoạt động của núi lửa.

  (2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt.

  (3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông.

  (4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

  (5) Do nống độ cao cua các lon kim loại : Pb2+ , Hg2+ , Mn2+ , Cu2+trong các nguồn nước.

  Trong những nhận định trên, các nhận định đúng là

  • A. (2), (3), (5), 
  • B. (1), (2), (3),   
  • C. (2), (3), (4).  
  • D. (1), (2), (4).
 • Câu 16:

  Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường, Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Người ta lấy bốn mẫu không khí ở các thành phố khác nhau và phân tích hàm lượng SO2 thì thu được kết quả sau:

  Mẫu nghiên cứu

  Hàm lượng SO2 trong 50 lít không khí (mg)

  1

  0,0045

  2

  0 0012

  3

  0,0008

  4

  00980

   Trong các mẫu trên, số mẫu không khí đã bị ô nhiễm là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 3
 • Câu 17:

  Cho các phát biểu sau :

  (a) Khi làm thí nghiệm với các khí độc trong phòng thí nghiệm nên tiến hành trong tủ hút.

  (b) Khí thoát vào khí quyển, freon phá huỷ tầng ozon.

  (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính

  (d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axít.

  (e) Để xử lí thuỷ ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh để thu hổi thuỷ ngân.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1