YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 272 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 272 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch?

A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2

B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl

C. Không khí chứa 78% N2, 20% O2, 2% hỗn hợp CH4, bụi và CO2

D. Không khí chứa 78% N2, 16% O2, 3% hỗn hợp CO2, 1% CO, 1% SO2

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Trường hợp được coi là không khí sạch:

Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 272 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON