YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.5 trang 101 SBT Hóa học 12

Bài tập 45.5 trang 101 SBT Hóa học 12

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu2+ trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 500 ml một mẫu nước thấy có 0,00144 g kết tủa. Hỏi mẫu nước trên đã bị ô nhiễm đồng chưa?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.5

Cu2+ + H2S → CuS + 2H+

nCuS = 0,00144/96 = 0,0000015 mol

Nồng độ Cu2+ là:

0,0000015.64 : 0,5 = 0,00192 (g/l) = 1,92(mg/l)

Như vậy mẫu nước này chưa bị ô nhiễm đồng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.5 trang 101 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF