YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 45.3 trang 101 SBT Hóa học 12

Bài tập 45.3 trang 101 SBT Hóa học 12

Nhóm nào sau đây gồm các ion gây ô nhiễm nguồn nước?

A. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cl-.

B. NO3-, NO2-,Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+.

C. NO3-, NO2-, Pb2+, As3+.

D. NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, HCO3-

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 45.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45.3 trang 101 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF