YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 272 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 272 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường?

A. Có hệ thống xử lí chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển.

B. Thực hiện chu tình khép kin để tận dụng chất thải một cách có hiệu quả.

C. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch

D. Xả chất thải trựa tiếp ra ngoài không khí, sông và biển lớn.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hóa chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hóa chất. Biện pháp xả chất thải trựa tiếp ra ngoài không khí, sông và biển lớn không thể chống ô nhiễm môi trường.

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 272 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON