YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 205 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 tr 205 sách GK Hóa lớp 12

Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện. Nếu nhà máy đốt hết 100 tấn than trong một ngày đêm thì khối lượng SOdo nhà máy xả vào khí quyển một năm là:

A. 1420 tấn.

B. 1250 tấn.

C. 1530 tấn.

D. 1460 tấn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

S + O2 → SO2

Khối lượng lưu huỳnh trong 1 tấn than đá là:   = 2 (tấn).

Bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh hoặc dựa vào phản ứng ta có: \({n_S} = {n_{S{O_2}}}\)

Khối lượng SO2 tạo thành trong 1 ngày đêm là: \(\frac{2}{{32}}.64\) = 4 (tấn)

Khối lượng SO2 xả vào khí quyển trong 1 năm là: 4.365 = 1460 (tấn)

⇒ Đáp án: D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 205 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Huy Tâm

  A. CFCl3

  B. CF2Cl2

  C. CF3Cl

  D. CF2Cl3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhi

  (a) Khi làm thí nghiệm với các khí độc trong phòng thí nghiệm nên tiến hành trong tủ hút.

  (b) Khí thoát vào khí quyển, freon phá huỷ tầng ozon.

  (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính

  (d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axít.

  (e) Để xử lí thuỷ ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh để thu hồi thuỷ ngân.

  Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

  A. 5

  B. 4

  C. 2

  D. 3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1