YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 273 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 7 trang 273 SGK Hóa học 12 nâng cao

Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau:

Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen.

a. Hãy cho biết hiện tượng đó đã chứng tỏ trong không khí đã có khí nào trong các khí sau đây?

A. H2S

B. CO2

C. SO2

D. NH3

b. Viết phương trình của các phản ứng hóa học xảy ra. Tính hàm lượng khí có trong không khí. Coi hiệu suất phản ứng là 100%.

c. Hãy xem xét sự nhiễm bẩn không khí trên có vượt mức cho phép không? Nếu biết hàm lượng cho phép là 0,01 mg/lit.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Đáp án A.

Kết tủa đen chứng tỏ trong không khí chứa H2S.

Câu b:

Pb(NO3)2 + H2S → PbS↓ + 2HNO3.

\({n_{{H_2}S}} = {n_{PbS}} = \frac{{0,{{3585.10}^{ - 3}}}}{{239}} = 1,{5.10^{ - 6}}\) mol

mH2S = 1,5.10-6.34 = 51.10-6 gam.

⇒ Hàm lượng H2S trong không khí là: 0,051 mg/2lit = 0,0255 mg/lit.

Câu c:

Sự nhiễm bẩn không khí bởi H2S vượt quá mức cho phép là 0,01 mg/lit tới 2,55 lần.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 273 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON