AMBIENT

Nguyễn Ngọc Hà's Profile

Nguyễn Ngọc Hà

Nguyễn Ngọc Hà

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Ngọc Hà đã đặt câu hỏi: Các chất mà phân tử không phân cực Cách đây 1 năm

  Các chất mà phân tử không phân cực là: 

  A.HBr , CO2 , CH4

  B.Cl2 , CO2 , C2H2

  C.NH3 , Br2 , C2H4

  D.HCl , C2H2 , Br2

  ( giải thích rõ giùm mình )

 • Nguyễn Ngọc Hà đã trả lời trong câu hỏi: GIúp mình với : Cách đây 1 năm

  ta có công thức hợp chất khí của R với H là RH3 => R có hóa trị V => công thức oxit cao nhất của R là R2O5

  (2R/2R+16.5).100% =25,93% 

  => R=14,00 => đó là N

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Ngọc Hà: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm