YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 145 sách GK Hóa lớp 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:

FeS2 → Fe2O3 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → FeO → FeSO4 → Fe

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

\\ (1) \ 4FeS_{2} + 11O_{2} \rightarrow 2FeO_{3} + 8SO_{2} \uparrow \\ \\ (2) \ Fe_{2}O_{3} + 6HCl \rightarrow 2FeCl_{3} + 3H_{2}O \\ \\ (3) \ FeCl_{3} + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_{3} \downarrow + \ 3NaCl \\ \\ (4) \ 2Fe(OH)_{3} \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } 2Fe_{2}O_{3} + 3H_{2}O \\ \\


\(\\ (5) \ Fe_{2}O_{3} + 3CO \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } 2Fe + 3CO_{2} \uparrow \\ \\ (6)FeO + H_{2}SO_{4} \rightarrow FeSO_{4} + H_{2}O \\ \\ (7)Mg + FeSO_{4} \rightarrow MgSO_{4} + Fe \downarrow\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 145 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON