YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 202 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hoà tan 10 gam FeSO4 có lẫn tạp chất là Fe2(SO4)3 trong nước, được 200 cm3 dung dịch. Biết 20 cm3 dung dịch này được axit hoá bằng H2SO4 loãng làm mất màu tím của 25 cm3 dung dịch KMnO4 0,03 M.

a) Viết phương trình hoá học dạng ion rút gọn. Cho biết vai trò của ion Fe2+ và ion MnO4-.

b) Có bao nhiêu mol ion Fe2+ tác dụng với 1 mol ion MnO4-?

c) Có bao nhiêu mol ion Fe2+ tác dụng với 25 cm3 dung dịch KMnO4 0,03M?

d) Có bao nhiêu gam Fe2+ trong 200 cm3 dung dịch ban đầu.

e) Tính phần trăm theo khối lượng của FeSO4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Fe2+ → Fe3+ + e              Fe2+ là chất khử

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O    MnO4- là chất oxi hóa

Câu b:

Để tác dụng với 1 mol MnO4- cần 5 mol Fe2+

Câu c:

\({n_{Mn{O_4}^ - }}\) = 0,025.0,03 = 7,5.10-4 (mol)

nFe2+ = 5.nMnO4- = 3,75.10-3 (mol) trong 20 cm3

Câu d:

Số mol Fe2+ trong 200 cm3 là 3,75.10-3.10 = 0,0375 mol

⇒ mFe2+ = 0,0375.56 = 2,1 gam

Câu e:

\({m_{FeS{O_4}}}\) tinh khiết = 0,0374.152 = 5,7 gam

\(\%FeSO4 = \frac{5,7}{10}.100 = 57 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON