YOMEDIA

Bài tập 4 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 202 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Hoà tan 10 gam FeSO4 có lẫn tạp chất là Fe2(SO4)3 trong nước, được 200 cm3 dung dịch. Biết 20 cm3 dung dịch này được axit hoá bằng H2SO4 loãng làm mất màu tím của 25 cm3 dung dịch KMnO4 0,03 M.

a) Viết phương trình hoá học dạng ion rút gọn. Cho biết vai trò của ion Fe2+ và ion MnO4-.

b) Có bao nhiêu mol ion Fe2+ tác dụng với 1 mol ion MnO4-?

c) Có bao nhiêu mol ion Fe2+ tác dụng với 25 cm3 dung dịch KMnO4 0,03M?

d) Có bao nhiêu gam Fe2+ trong 200 cm3 dung dịch ban đầu.

e) Tính phần trăm theo khối lượng của FeSO4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Fe2+ → Fe3+ + e              Fe2+ là chất khử

MnO4- + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O    MnO4- là chất oxi hóa

Câu b:

Để tác dụng với 1 mol MnO4- cần 5 mol Fe2+

Câu c:

\({n_{Mn{O_4}^ - }}\) = 0,025.0,03 = 7,5.10-4 (mol)

nFe2+ = 5.nMnO4- = 3,75.10-3 (mol) trong 20 cm3

Câu d:

Số mol Fe2+ trong 200 cm3 là 3,75.10-3.10 = 0,0375 mol

⇒ mFe2+ = 0,0375.56 = 2,1 gam

Câu e:

\({m_{FeS{O_4}}}\) tinh khiết = 0,0374.152 = 5,7 gam

\(\%FeSO4 = \frac{5,7}{10}.100 = 57 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen Ngoc

  cho X( Zn, Mg, Fe, Al). Biết

  40(g) X + dd H2So4 (loãng, dư) -> 1,12 H2 (lít) ( đktc)

  40 (g) X + H2So4 ( đặc, nóng, dư) -> 7,84 (lít) So2 ( đktc)

  tính %mFe=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Nhờ các anh chị, thầy cô giải giúp em bài này ạ!

  Cho 9,6 hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 vào 300 ml dd HNO3 2M thu được dd Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O và NO có tỷ khối so với H2 là 16,75. Trunh hòa dd Y cần 40 ml dd NaOH 1M thu được dd A. Cô cạn A thu được M gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị của m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  cho một hỗn hợp A có chứa sắt và một oxit sắt

  -khử hoàn toàn 4,6 g A bằng h2 dư thu được 3,64 g kim loại

  -còn để hòa tan hết 3,45 g A thì cần vừa đủ một dung dịch có chứa 4,38 g HCl

  hãy sác định cthh của oxit sắt trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Hoà tan hoàn toàn 21,1 g hỗn hợp Nhôm oxit và sắt (III) Oxit cần 150 ml dung dịch HCl 6M ( vừa đủ )

  a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  b) Tính nồng độ C% của các chất trong dung dịch thu được biết thể tích thấy đổi không đáng kể

  c) Nếu cho 42,2 g hỗn hợp trên vào 50 g dung dịch NaOH 3%. Tính nồng độ C% của các chất trong dung dịch đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Hoà tan 7,2 gam FeO trong 100g H2SO4 20% sau phản ứng tạo thành m gam muối.

  a, Tính khối lượng của ãit đã tham gia phản ứng và m gam tạo thành.

  b, Tính % các chất sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Bài1: hoà tan hết 35.2 hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng dung dịch HCl 2M, thu được 4.48l khí đktc.

  a.Xác định %m hỗn hợp kim loại

  b.Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?

  Bài2 : Cho 14.9g hỗn hợp A gồm Fe và Zn phản ứng vừa đủ với 250ml dung dịch HCl 2M thu được khí B

  a. Tính thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp.

  b. Tính thể tích khí B đktc

  c.Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được( giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

  Các bạn giải giúp mình 2 bài này nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Bài 11. Nung nóng m gam MgCO3 đến khi khối lượng không đổi thì thu được V lít khí CO2 ( ở đktc). Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M thì thu được 2,5 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của V và a là:

  A. 1,232 lít và 1,5 gam B. 1,008 lít và 1,8 gam

  C. 1,12 lít và 1,2 gam D. 1,24 lít và 1,35 gam

  Bài 12. Cho m gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng (dư) thu được hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào dung dịch Ca(OH)2 0,05 M dư thì thấy có V lít dung dịch Ca(OH)2 phản ứng và thu được 2 gam kết tủa. Giá trị m và V là:

  A. 3,2 gam và 0,5 lít B. 2,32 gam và 0,6 lít

  C. 2,22 gam và 0,5 lít D. 2,23 gam và 0,3 lít

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA