YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 202 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình hóa học:

3Fe + 2O2 → Fe3O4

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + H2\(\xrightarrow[ \ ]{ > \ 570 ^0C }\) FeO + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe + 6H2SO4 đặc \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t ^0 }\) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON