YOMEDIA

Bài tập 3 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 202 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Viết các phương trình hóa học biểu diễn những chuyển đổi hóa học sau:

Bài 3 SGK Hóa học 12 nâng cao trang 202

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình hóa học:

3Fe + 2O2 → Fe3O4

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + H2\(\xrightarrow[ \ ]{ > \ 570 ^0C }\) FeO + H2

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe + 6H2SO4 đặc \(\xrightarrow[ \ ]{ \ t ^0 }\) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 202 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Bài 5. (Chuyên10- 11)

  cho 10,8 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO, Fe3O4, Fe2O3 PU hoàn toàn với dd HNO3 đặc nóng dư thu được 1,12 lit khí NO là SP khử duy nhất .

  a.Tính số mol HNO3 tham gia PU.

  b. Tính khối lượng muối khan thu được sau PU.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Câu 1:

  Một hỗn hợp khí A gồm 4 khí là N2, O2, N2O và X. Tỉ khối của A so với O2 bằng 0.68125. Trong A, N2O chiếm 20% về thể tích, X có thể gấp đôi thể tích của N2O. Giả thiết trong điều kiện thí nghiệm các khí trên không có phản ứng với nhau.

  a)tìm công thức phân tử của khí X, biết phân tử X gồm 2 nguyên tử

  b)xác định tỉ lệ thể tích của khí N2, khí O2 trong hỗn hợp A.

  Câu 2:

  Có một hỗn hợp X gồm Al,Fe,Cu. Tiến hành làm 2 thí nghiệm:

  Thí nghiệm 1: cho 22,44 gam hỗn hợp X tác dụng với lượng dư clo thu được 63,275 gam hỗn hợp muối.

  Thí nghiệm 2: cho 0,6 MOL hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 6,72 lít khí bay ra(đktc)

  Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong X?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Bài 1: Cho 24g hỗn hợp A gồm CuO, FexOy (tỉ lệ 1:1) phản ứng vừa đủ với 8,96l H2(đktc), sau phản ứng tạo ra hỗn hợp kim loại B.
  a) Tính khối lượng hỗn hợp B
  b) Xác định công thức FexOy

  Bài 2: Dùng 17,92l H2(đktc) phản ứng hết với 57,6g hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe; sau phản ứng thu được x gam Fe. Tính x?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  xác định công thức của 2 oxit sắt A và B biết rằng:

  *23,2 gam Al tan vừa đủ trong 0,8 lít HCl 1M

  *32GAM (B) khi khử bằng H2 tạo thành sắt và 10,8 gam H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho 12.8 gam hỗn hợp gồm Fe và Feo tác dụng với dung dịch HCl 2M sau phản ứng thu được 2.24 lít khí (đktc)

  a. Viết các phương trình hóa học

  b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c. Tính thể tích dung dịch HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho CO + 0,04 mol hỗn hợp FeO and Fe2O3 thu được chất rắn gồm 4 chất nặng 4,784 gam và khí X. X+Ba(OH)2 thu được 9,062 gam kết tủa. Tính % mFe2O3 trong hỗn hợp ban đầu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Giải gấp jum e ạ

  Hoà tan hoàn toàn 10,42g hon hợp X gom fes ,cu2s ,fes2, mgs ,zns, trong dung dich h2so4 đặc nóng thu dc dung dich Y chỉ chứa m(g) hỗn hợp các muoi sunfat trung hoà và có 11,2 lít so2 là sp khử duy nhất.Thêm từ từ dd Ba(OH)2 den dư vào dd Y thì lựơng kết tủa lớn nhất là 43,96 g. tìm m? Mn giải pương páp lp 9 júp e ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA