YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 202 SGK Hóa học 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 202 SGK Hóa học 12 nâng cao

Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng các oxit sắt (II) là oxit bazo, các hidroxit sắt (II) là bazo (Viết các phương trình phản ứng hóa học)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

FeO là oxi bazo: Có phản ứng với axit

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 202 SGK Hóa học 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON