ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

pH = 9,0 thì [H+] = 1,0. 10-9 M và [OH ] = 1,0.10–5M.

Môi trường kiềm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1