ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Một dung dịch có [H+] = 0,01 M. Tính [OH] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

[H+]= 1,0.102M thì pH = 2 và [OH] = 1,0 . 10-12 M.

Môi trường axit. Quỳ có màu đỏ.

 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1