ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây?

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Kết tủa CdS (đen) được tạo thành trong dung dịch:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

⇒ Chọn B. 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1