ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 30 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 30 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

a) MgSO4 + NaNO3 

b) Pb(NO3)2 + H2S

c) Pb(OH)2 + NaOH 

d) Na2SO3 + H2

e) Cu(NO3)2 + H2O

g) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

h) Na2SO3 + HCl

i) Ca(HCO3)2 + HCl

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a) Không phản ứng

b) Pb2+ + H2S → PbS↓ + 2H+

c) Pb(OH)2 + 2OH- → PbO22- + 2H2O

d) SO32- + H2O ⇔ HSO3- + OH-

e) Cu2+ + 2HOH ⇔ Cu(OH)+ + H+

g) HCO3- + OH- ⇔ CO32- + H2O

h) SO32- + 2H+ ⇔ SO2↑ + H2O

i) HCO3- + H+ ⇔ CO2↑ + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 30 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)