YOMEDIA

Bài tập 1 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Phương trình điện li:

a) K2S → 2K+ + S2-

b) Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42

HPO42– ⇔ H+ + PO43

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4

H2PO4 ⇔ H+ + HPO42

HPO42- ⇔ H+ + PO43

d) Pb(OH)2 ⇔ Pb2+ + 2OH– : phân li kiểu bazơ

H2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO ⇔H+ + BrO

g) HF ⇔ H+ + F

h) HClO4 → H+ + ClO4.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • My Duyen

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trang Thanh Ngọc
  Một dung dịch chứa 0.2 mol Na 0.05 mol Ca2 0.15 mol HCO3- và X mol Cl-. Giá trị của X là
  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Trần Đình Thắng
  Cho hỗn hợp gồm x mol Mg và 0.2 mol Al tác dụng với dung dịch chứa 0.3 mol Cu2 và 0.2 mol Fe3 , đến phản ứng hianf toàn thu được dung dịch X và chất rắn chứa 3 kim loại.tính giá trị của x
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA