ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 10 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao

Tính nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch HNO20,10M, biết rằng hằng số phân li axit của HNO2 là Ka = 4,0.10-4.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Xét 1 lít dung dịch HNO2

                       HNO2 ⇔  H+   + NO2-

Trước điện li:    0,1          0          0

Điện li               x              x          x

Sau điện li:     (0,1-x)       x          x

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
{K_a} = \frac{{[{H^ + }][N{O_2}^ - ]}}{{[HN{O_2}]}} = {4.10^{ - 4}}\\
 \to \frac{{x.x}}{{(0,1 - x)}} = {4.10^{ - 4}}
\end{array}\)

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ x.x = 0,1.4.10-4 = 40.10-6 ⇒ x = 6,32.10-3.

⇒ [H+] = 6,32.10-3 mol/ lít

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 23 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)