YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 23 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 23 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau: Cr(OH)3; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

hình 1.7 trang 23 SGK Hóa học 11

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Cr(NO3)3 + 3NaOH(vừa đủ) → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3 

AlCl3 + 3KOH (vừa đủ) → Al(OH)3↓ + 3KCl

Ni(NO3)+ 2NaOH  → Ni(OH)2↓+ 2NaNO3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 23 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1