YOMEDIA

Bài tập 3 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

\(\\ a) \ Etan \xrightarrow [ \ ]{ \ (1) \ } etilen \xrightarrow [ \ ]{ \ (2) \ } politilen. \\ b) \ Metan \xrightarrow [ \ ]{ \ (1) \ } axetilen \xrightarrow [ \ ]{ \ (2) \ } vinylaxetilen \xrightarrow [ \ ]{ \ (3) \ } butandien \xrightarrow [ \ ]{ \ (4) \ } polibutadien. \\ c) \ Benzen \rightarrow brombenzen.\)

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

\(\\ (1) \ C_{2}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } C_{2}H_{4 } + H_{2} \\ (2) \ n{CH_{2}} = CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ p, \ xt \ } (-CH_{2}-CH_{2}-)_{n}\)

Câu b:

\(\\ (1) \ 2CH_{4} \xrightarrow[\ ]{ \ 1500^0C \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2} \\ (2) \ 2CH \equiv CH \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } CH_{2} = CH - C \equiv CH \\ (3) \ CH_{2} = CH - C \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2} = CH - CH = CH_{2} \\ (4) \ nCH_{2} = CH - CH - CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 , \ p, \ Na \ } (-CH_{2}-CH=CH-CH_{2}-)_{n}\)

Câu c:

Câu c Bài 3 SGK Hóa học 11 trang 172

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Đào Thị Nhàn

  ​Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 2 hidrocacbon A, B. Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình 1 đựng h2so4 đặc, khối lượng bình tăng 3,24g, bình 2 đựng dd ca(oh)2 dư tạo thành 16g chất rắn. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon biết số mol của A, B trong hỗn hợp bằng nhau và số mol co2 được tạo ra từ phản ứng cháy của A, B bằng nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  trong phòng thí nghiệm chỉ có nước brom và các phương tiện cần thiết, làm thế nào phân biệt được các khí đựng trong các bình( có thể lấy ra được): H2, N2, CH4,C2H4, C2H2, CO2,C3H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6.16 lít O2 và thu được 3.36 lít CO2. Tính giá trị của m. Mọi người giúp em vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA