YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

\(\\ a) \ Etan \xrightarrow [ \ ]{ \ (1) \ } etilen \xrightarrow [ \ ]{ \ (2) \ } politilen. \\ b) \ Metan \xrightarrow [ \ ]{ \ (1) \ } axetilen \xrightarrow [ \ ]{ \ (2) \ } vinylaxetilen \xrightarrow [ \ ]{ \ (3) \ } butandien \xrightarrow [ \ ]{ \ (4) \ } polibutadien. \\ c) \ Benzen \rightarrow brombenzen.\)

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Câu a:

\(\\ (1) \ C_{2}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } C_{2}H_{4 } + H_{2} \\ (2) \ n{CH_{2}} = CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ p, \ xt \ } (-CH_{2}-CH_{2}-)_{n}\)

Câu b:

\(\\ (1) \ 2CH_{4} \xrightarrow[\ ]{ \ 1500^0C \ } C_{2}H_{2} + 3H_{2} \\ (2) \ 2CH \equiv CH \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } CH_{2} = CH - C \equiv CH \\ (3) \ CH_{2} = CH - C \equiv CH + H_{2} \xrightarrow[t^0 ]{ \ Pd/PbCO_{3} \ } CH_{2} = CH - CH = CH_{2} \\ (4) \ nCH_{2} = CH - CH - CH_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ t^0 , \ p, \ Na \ } (-CH_{2}-CH=CH-CH_{2}-)_{n}\)

Câu c:

Câu c Bài 3  SGK Hóa học 11 trang 172

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON