YOMEDIA

Hỏi đáp về Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 38 Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (58 câu):

 • Em cần gấp ạ

  Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon A,B mạch hở , phân tử A,B có cùng nguyên tử hidro biết 11,2 lít X (đktc) có thể cộng tối đa 17,92 lít H2 ( đktc) cho ra hỗn hợp Y có khối lượng 19,2gam . XÁC định CTPT A,B ( biết phân tử B nhiều hơn phân tử A 1 nguyên tử cacbon )

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Viết ctct c6h14 , c3h7cl , c4hgcl , c2h2 , c3h6br2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 7,6g một hợp chất hữu cơ A thu được 26,4g CO2 và 3,6g H2O. Tìm CTPT A biết rằng 3,8g A ở thể hơi chiếm thể tích 11,2lít(đktc)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn hh gồm C2H6 , C3H4 , C4H8 thì thu được 12,98 g CO2 và 5,76g H2O. tính khối lượng hidro cacbon đã đem đi đốt.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lấy 6.72 lít hh X gồm etan, etilen, axetilen dẫn qua đ AgNO3/NH3 dư thì có 3.6g kết tủa tạo thành và hh khí Y đi rq khỏi bình đc dẫn vào dd brom dư thì có 8g brom bị mất màu . Viết tất cả các pt và tính % về số mol của hh X

  (Cho e hỏi hh khí Y td vs brom tạo kết tủa là chất nào vậy ah ? )

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Dẫn 0,56l hh khí gồm axetilen và etilen qua dd AgNO3/NH3 dư thu dược 1,2g kết tủa vàng. Thể tích etilen trong hh

  2. Cho 8,96l hh gồm etan,propin qua bình chứa dd AgNO3 trong NH3 dư thu được 22,05g kết tủa vàng. Tp % theo thể tích cua etan trong hh

  3. Ch 8,4g but-1-en tác dụng hết với dd Br2 dư. Tính kl sp thu đựơc

  4. Khi đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là nNO2 : nH2O = 2:1 X là hidrocacbon nào

  Cảm ơn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • ​Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 2 hidrocacbon A, B. Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình 1 đựng h2so4 đặc, khối lượng bình tăng 3,24g, bình 2 đựng dd ca(oh)2 dư tạo thành 16g chất rắn. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon biết số mol của A, B trong hỗn hợp bằng nhau và số mol co2 được tạo ra từ phản ứng cháy của A, B bằng nhau

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trong phòng thí nghiệm chỉ có nước brom và các phương tiện cần thiết, làm thế nào phân biệt được các khí đựng trong các bình( có thể lấy ra được): H2, N2, CH4,C2H4, C2H2, CO2,C3H8

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6.16 lít O2 và thu được 3.36 lít CO2. Tính giá trị của m. Mọi người giúp em vs ạ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bằng phuong phát hóa họcphân biệt cacs chất sau

  a) etan,eter,etin

  b)butan,but-1-in,but-2-in

  c) CH4,C2H4,C2H2,HCL

  d)but1-in,but-2-in,isobutan

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người cho mình hỏi cái này ạ:

  Hãy cho biết thành phần và phân tích thành phần của ma túy đá-ma túy tổng hợp(mọi người đừng chép mạng,hãy sử dụng kiến thức nha)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A với H2 (dư), tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. CTPT của A là:
  A. C3H6 B. C3H4 C. C4H8 D.C5H8
  2. cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi của Y. Biết rằng tỉ khối hơi đồng số mol của X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1. CTPT của X và Y là
  A. C3H8, C6H14 B. C3H4, C6H6 C. C3H6, C6H12 D. C2H4, C4H6
  3. đốt chyas 6,72l khí (ở đktc) 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng tạo thành 39,6g CO2 và 10,8g H2O. CTPT 2 hidrocacbon này là
  A. C2H6, C3H8 B. C2H2, C3H4 C.C3H8, C6H12 D. C2H2, C4H6
  4. cho 0,896l (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau
  Phần 1: cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 nguyên chất phản ứng là 5,6g
  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2g CO2. tìm CTPT của 2 hidrocacbon
  A. C4H8, C2H2 B. CH4 và 1 hidrocacbon không no
  C. C2H2, C2H4 D. tất cả đều sai
  5. đốt cháy hoàn toàn gồm 1 anken và 1 ankin rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư và bình (2) đựng NaOH rắn dư.. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 63,36g và bình (2) tăng 23,04g. Vậy số mol ankin trong hỗn hợp là
  A.0,15 mol B. 0,16 mol C. 0,17 mol D. 0,18 mol

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khối lượng bình brom tăng bằng dì vậy ah

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người giải giùm em di ạ em cảm ơn rất nhiều !!

  Đốt cháy 21,6gam hh X gồm Metan , axetilen , etilen thu duoc m gam CO2 và 32,4g H2O . Mặc khác 11,2lit ( đktc) hh X t/d tối đa 0,35mol Br2 có trong dd. Tim m và % V của các khí có trong hh X

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàn thành chuỗi PTHH giúp e với ạ...mai e k.tra rồi

  Chuỗi 1:Metan->axetilen->etilen->etanol->axit axetic

  Chuỗi 2: etilen->etanol->andehit axetic->axit axetic->etyl axetan

  Chuỗi 3: nhôm cacbus->metan->axetilen->benzen->nitrobenzen

  Chuỗi 4: ancol etylic->etilen->andehit axetic->ancol etylic->axit axetic

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A và B là hai hydrocacbon \(( M_A>M_B)\). Tiến hành hai thí nghiệm sau:

  - Đốt cháy hoàn toàn 3,36 (l) hỗn hợp A và B (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thu được 15g kết tủa và 1000 ml dung dich muối có nồng độ 0,05M, dung dich này có khối lượng lớn hơn khối lượng nước vôi trong đã dùng là 3,2g. Xác định công thức phân tử của A và B, biết rằng số mol của hydrocacbon có phân tử khối nhỏ bằng một nửa số mol của hidrocacbon có phân tử khối lớn.

  - Hỗn hợp Y gồm A, C2H4, H2 có thể tích 11,2 lít (đktc). Đem đốt cháy hoàn toàn Y thu được 18 gam H2O.

  + Bằng tính toán hãy cho biết hỗn hợp khí Y nặng hay nhẹ hơn khí CH4?

  + Dẫn hỗn hợp khí Y qua xúc tác Ni nung nóng, sau phản ứng thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí Z, Hỗn hợp này không làm mất màu dung dich Brom. Xác định thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong Y.

  ( Giup em với ạ!!! ) Theo đề thi học sinh giỏi tỉnh

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy hoàn toàn 4.3 gam một chất hữu cơ x thu được hỗn hợp khí co2, h2o , hcl. dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch agno3 dư có mặt hno3 ở 0 độ c thu được 5,74 gam kết tủa và khối lượng bình dung dịch agno3 tăng thêm 2,54 gam khí thoát ra khỏi bình dung dịch agno3 dẫn vào 5 lít dung dịch ca(oh)2 0,02 m thấy xuất hiện kết tủa dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch ba(oh)2 dư lại thấy xuất hiện thêm kết tủa tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí n ghiệm sau là 13,94 gam tính khối lượng các nguên tố trong 4,3 gam x

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • viết phương trình hóa học của các phản ứng theo dãy sơ đồ sau :

  \(CH\equiv CH\underrightarrow{\left(1\right)}CH_2=CH_2\underrightarrow{\left(2\right)}CH_3-CH_2OH\underrightarrow{\left(3\right)}CH_3-CH_2Br\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • limonen là 1 chất có mùi thơn dịu được tách ra từ tinh dầu chanh . kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ 2 nguyên tố C và H , trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng . tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,690 . lập công thức phân tử của limonen

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp A gồm H2 và hidocacbon mạch hỡ X. Ở cùng điều kiện A nặng gấp 4,8lần H2 cùng thể tích. Dẫn 1,92g A qua dd br2 dư có 12,8g br2 p.ư. xđ ctpt X

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • vt phương trình :

  C2H5OH+HBr

  C3H4+Br2

  C2H2+HCl

  CH4+Cl2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • nhận biết các dung dịch mất nhãn sau :   a, metan, etilen, axetilen                                                                                                                                                                                               b,ancol etylic,stiren,phenol, benzen                                                                                                                                                                               c,metanol, phenol, ancol antylic(ch2=ch-ch2-oh)
                                                                    d,propan-1ol,glixerol,phenol

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Một bình kín chứa đầy hidrocacbon X có m=46,5 g. Ở cùng đk trên, nếu bình chứa đầy khí C4H10 thì cân nặng 54,5g; nếu bình chứa đầy C2H6 thì cân nặng 47,5g. Xác đinh CTPT của X.

  leu

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho hỗn hợp hai chất hữu cơ A mạch hở X,Y ( chỉ chứa C,H,O Mx<My) tác dụng với 0,2 mol NaOH, thu được 0,2 mol 1 ancol đơn chức và 2 muối axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. phần trăm số mol của X trong A

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • làm ơn giải giúp e với ạ:

  Cho propan qua xúc tác( ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với hidro là 13,2. nếu cho 33g hh X vào dd brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là?

  A. 0,6 B.0,36 C.0,5 D.1,25

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA