Hỏi đáp về Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 38 Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (47 câu):

 • Ha Ku

  Hỗn hợp A gồm H2 và hidocacbon mạch hỡ X. Ở cùng điều kiện A nặng gấp 4,8lần H2 cùng thể tích. Dẫn 1,92g A qua dd br2 dư có 12,8g br2 p.ư. xđ ctpt X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do

  Đốt cháy hoàn toàn hh gồm C2H6 , C3H4 , C4H8 thì thu được 12,98 g CO2 và 5,76g H2O. tính khối lượng hidro cacbon đã đem đi đốt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu hằng

  đốt cháy hoàn toàn 10cm3 một hidrocacbon X bởi 70cm3 oxi lấy dư. Sản phẩm thu dc sau khi cho hơi nước ngưng tụ thì còn 50cm3, tiếp tục dẫn qua dd kiềm dư còn 20cm3 một khí duy nhất thoát ra bị hấp thu hoàn toàn bởi Photpho. Công thức phân tử của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung

  Dẫn hh gồm 0.05mol CH4, 0.02mol C2H4, 0.03mol C2H2, lần lượt đi qua bình (1) chứa lượng dư dd AgNO3 trong NH3, bình (2) chứa dd Br2 dư, thấy khối lượng dd trong bình (1) giảm a gam, khối lượng Br2 trong bình (2) đã phản ứng là b gam. Tổng giá trị a+b:

  A/10.4

  B/9.62

  C/9.68

  D/19.22

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell

  Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon ở thể khí mạch hở bằng 160ml khí o2. Sản phẩm thu dc sau khi cho ngưng tụ hơi nước còn 130ml, trong đó 50ml o2. Các thể tích đó ở cùng điều kiện. Tìm CTPT của chất đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh

  Một hỗn hợp khí Y gồm metan, etilen, axetilen với thể tích là 1,12 lít (đktc)

  - Cho Y qua dung dịch AgNO3/NH3 có dư, thể tích khí giảm 0,56 lít.

  - Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít hỗn hợp, dẫn toàn bộ khí CO2 thu được qua bình đựng nước vôi trong có dư thu được 8,125g kết tủa.

  Xác định thành phần %V các khí trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen

  NHẬN BIẾT CÁC KHÍ TRONG CÁC LỌ MẤT NHÃN SAU

  1)      metan, khí cacbonic, propen, but-1-in        3)  but-1-in, but-2-in, etan, khí cacbonic

  2)        propilen, butan, axetilen, cacbonic           4)   Metan ; but-1-in vaø but-2-in, cacbonic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu
  1/ Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm propan, axetilen, propilen lần lượt qua bình 1 chứa dung dịch AgNO3 dư trong NH3, rồi qua bình 2 chứa dung dịch Br2 dư. Ở bình 1 có 36 g kết tủa, bình 2 tăng lên 4,2 g.
  a/ Tính % theo thể tích mỗi chất trong hỗn hợp A.
  b/ Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí A, sau đó dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng lên m gam và có a gam kết tủa. Tính giá trị m và a.
  2/ Cho 35g hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 7,84 lít H2.
  a/ Tìm CTPT của 2 ancol trên.
  b/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên sau đó sản phẩm qua bình 1 chứa H2SO4 và bình 2 chứa Ca(OH)2 nhận thấy bình 1 tăng m1 gam và bình 2 tăng lên m2 gam. Tính giá trị m1 và m2.
  Giúp mình nhé mai mình thi học kì. Cảm ơn mọi người.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ

  Viết phương trình hóa học 

  a) Etan  =>  etilen    =>   politilen.

  b) Metan  => axetilen  =>vinylaxetilen  =>  butanđien  =>  polibutađien.

  c) Benzen => brombenzen.


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí riêng biệt sau: C2H6, C2H4 và C2H2.

  vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh

  làm ơn giải giúp e với ạ:

  Cho propan qua xúc tác( ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với hidro là 13,2. nếu cho 33g hh X vào dd brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là?

  A. 0,6 B.0,36 C.0,5 D.1,25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang

  Một bình kín chứa đầy hidrocacbon X có m=46,5 g. Ở cùng đk trên, nếu bình chứa đầy khí C4H10 thì cân nặng 54,5g; nếu bình chứa đầy C2H6 thì cân nặng 47,5g. Xác đinh CTPT của X.

  leu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng

  nhận biết các dung dịch mất nhãn sau :   a, metan, etilen, axetilen                                                                                                                                                                                               b,ancol etylic,stiren,phenol, benzen                                                                                                                                                                               c,metanol, phenol, ancol antylic(ch2=ch-ch2-oh)
                                                                    d,propan-1ol,glixerol,phenol

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  limonen là 1 chất có mùi thơn dịu được tách ra từ tinh dầu chanh . kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ 2 nguyên tố C và H , trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng . tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,690 . lập công thức phân tử của limonen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị An

  viết phương trình hóa học của các phản ứng theo dãy sơ đồ sau :

  \(CH\equiv CH\underrightarrow{\left(1\right)}CH_2=CH_2\underrightarrow{\left(2\right)}CH_3-CH_2OH\underrightarrow{\left(3\right)}CH_3-CH_2Br\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi

  đốt cháy hoàn toàn 4.3 gam một chất hữu cơ x thu được hỗn hợp khí co2, h2o , hcl. dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch agno3 dư có mặt hno3 ở 0 độ c thu được 5,74 gam kết tủa và khối lượng bình dung dịch agno3 tăng thêm 2,54 gam khí thoát ra khỏi bình dung dịch agno3 dẫn vào 5 lít dung dịch ca(oh)2 0,02 m thấy xuất hiện kết tủa dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch ba(oh)2 dư lại thấy xuất hiện thêm kết tủa tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí n ghiệm sau là 13,94 gam tính khối lượng các nguên tố trong 4,3 gam x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh

  A và B là hai hydrocacbon \(( M_A>M_B)\). Tiến hành hai thí nghiệm sau:

  - Đốt cháy hoàn toàn 3,36 (l) hỗn hợp A và B (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thu được 15g kết tủa và 1000 ml dung dich muối có nồng độ 0,05M, dung dich này có khối lượng lớn hơn khối lượng nước vôi trong đã dùng là 3,2g. Xác định công thức phân tử của A và B, biết rằng số mol của hydrocacbon có phân tử khối nhỏ bằng một nửa số mol của hidrocacbon có phân tử khối lớn.

  - Hỗn hợp Y gồm A, C2H4, H2 có thể tích 11,2 lít (đktc). Đem đốt cháy hoàn toàn Y thu được 18 gam H2O.

  + Bằng tính toán hãy cho biết hỗn hợp khí Y nặng hay nhẹ hơn khí CH4?

  + Dẫn hỗn hợp khí Y qua xúc tác Ni nung nóng, sau phản ứng thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí Z, Hỗn hợp này không làm mất màu dung dich Brom. Xác định thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong Y.

  ( Giup em với ạ!!! ) Theo đề thi học sinh giỏi tỉnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thị Trinh

  Hoàn thành chuỗi PTHH giúp e với ạ...mai e k.tra rồi

  Chuỗi 1:Metan->axetilen->etilen->etanol->axit axetic

  Chuỗi 2: etilen->etanol->andehit axetic->axit axetic->etyl axetan

  Chuỗi 3: nhôm cacbus->metan->axetilen->benzen->nitrobenzen

  Chuỗi 4: ancol etylic->etilen->andehit axetic->ancol etylic->axit axetic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Mọi người giải giùm em di ạ em cảm ơn rất nhiều !!

  Đốt cháy 21,6gam hh X gồm Metan , axetilen , etilen thu duoc m gam CO2 và 32,4g H2O . Mặc khác 11,2lit ( đktc) hh X t/d tối đa 0,35mol Br2 có trong dd. Tim m và % V của các khí có trong hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  khối lượng bình brom tăng bằng dì vậy ah

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang

  1. trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A với H2 (dư), tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. CTPT của A là:
  A. C3H6 B. C3H4 C. C4H8 D.C5H8
  2. cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi của Y. Biết rằng tỉ khối hơi đồng số mol của X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1. CTPT của X và Y là
  A. C3H8, C6H14 B. C3H4, C6H6 C. C3H6, C6H12 D. C2H4, C4H6
  3. đốt chyas 6,72l khí (ở đktc) 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng tạo thành 39,6g CO2 và 10,8g H2O. CTPT 2 hidrocacbon này là
  A. C2H6, C3H8 B. C2H2, C3H4 C.C3H8, C6H12 D. C2H2, C4H6
  4. cho 0,896l (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau
  Phần 1: cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 nguyên chất phản ứng là 5,6g
  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2g CO2. tìm CTPT của 2 hidrocacbon
  A. C4H8, C2H2 B. CH4 và 1 hidrocacbon không no
  C. C2H2, C2H4 D. tất cả đều sai
  5. đốt cháy hoàn toàn gồm 1 anken và 1 ankin rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư và bình (2) đựng NaOH rắn dư.. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 63,36g và bình (2) tăng 23,04g. Vậy số mol ankin trong hỗn hợp là
  A.0,15 mol B. 0,16 mol C. 0,17 mol D. 0,18 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  bằng phuong phát hóa họcphân biệt cacs chất sau

  a) etan,eter,etin

  b)butan,but-1-in,but-2-in

  c) CH4,C2H4,C2H2,HCL

  d)but1-in,but-2-in,isobutan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Van Tho

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6.16 lít O2 và thu được 3.36 lít CO2. Tính giá trị của m. Mọi người giúp em vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang

  trong phòng thí nghiệm chỉ có nước brom và các phương tiện cần thiết, làm thế nào phân biệt được các khí đựng trong các bình( có thể lấy ra được): H2, N2, CH4,C2H4, C2H2, CO2,C3H8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn

  ​Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 2 hidrocacbon A, B. Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình 1 đựng h2so4 đặc, khối lượng bình tăng 3,24g, bình 2 đựng dd ca(oh)2 dư tạo thành 16g chất rắn. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon biết số mol của A, B trong hỗn hợp bằng nhau và số mol co2 được tạo ra từ phản ứng cháy của A, B bằng nhau

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn