YOMEDIA

Hỏi đáp về Hệ thống hóa về hiđrocacbon - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 38 Nguồn hidrocacbon trong thiên nhiên các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (76 câu):

 • Duy Quang Cách đây 4 tháng

  A. C4H9OH, CH3COOCH3, C2H5COOH

  B. C3H7OH, CH3COOH, HCOOCH3

  C. CH3COOCH3, C4H9OH, C2H5COOH

  D. CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  nguyễn thu võ Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thúy ngọc Cách đây 4 tháng

  A. Br2

  B. NaOH

  C. NaCl

  D. AgNOtrong NH3

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tâm Black Cách đây 4 tháng
  Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hidrocacbon không no

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tâm Black Cách đây 4 tháng
  Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hidrocacbon không no

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 4 tháng

  A. 5,8 gam

  B. 6,96 gam

  C. 8,7 gam

  D. 10,44 gam

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhật Duy Cách đây 4 tháng

  A. 11,58

  B. 15,58

  C. 11,85

  D. 18,55

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Thảo Trang Cách đây 4 tháng

  A. 1,64

  B. 5,28

  C. 3,28

  D. 3,48

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 4 tháng

  A. C3H6

  B. C4H8

  C. C5H10

  D. C5H8

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 4 tháng

  A. 4,2 gam

  B. 5,4 gam

  C. 13,2 gam

  D. 18,6 gam

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 4 tháng

  A. C2H2; C3H4

  B. C3H6; C4H8

  C. C2H4; C3H6

  D. C2H6; C3H8

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 4 tháng

  A. C2H6 và 10

  B. C2H4 và 11

  C. C3H8 và 9

  D. CH4 và 12

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành Cách đây 4 tháng

  A. 0,09

  B. 0,01

  C. 0,08

  D. 0,02

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Yến Cách đây 4 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Ánh Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Cách đây 5 tháng
  Một hỗn hợp có khối lượng 13,6 g gồm 2,24 lít một hiđrocacbon A mạch hở và 4,48 lít một ankin B (phân tử A, B hơn kém nhau một nguyên tử Cacbon). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hết bằng nước vôi trong dư thấy tạo thành 100 gam kết tủa. a, A thuộc loại hiđrocacbon nào b, xác định công thức phân tử của A, B (các thể tích đo ở đktc)

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trà My Cách đây 5 tháng
  Ankadien X tác dụng với dd Br2 dư thu được sản phẩm hữu cơ có 85,56% khối lượng Brom. a. Xác định CTPT của X; b. biết từ X có thể điều chế ra cao su. Viết CTCT và gọi tên X; c. Từ metan hãy viết các pthh điều chế ra X.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Nhàn Cách đây 5 tháng
  Viết PTHH của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa (ghi điều kiện phản ứng) a) Axetilen etan etilen polietilen b) Metan axetilen vinylaxetilen butađienpolibutadien c) Canxi cacbua axetilen benzen brombenzen d) Canxi cacbua axetilen benzen nitrobenzen e) etylbenzen stiren polistiren

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • My Le Cách đây 2 năm

  Em cần gấp ạ

  Hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon A,B mạch hở , phân tử A,B có cùng nguyên tử hidro biết 11,2 lít X (đktc) có thể cộng tối đa 17,92 lít H2 ( đktc) cho ra hỗn hợp Y có khối lượng 19,2gam . XÁC định CTPT A,B ( biết phân tử B nhiều hơn phân tử A 1 nguyên tử cacbon )

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải Cách đây 1 năm

  1. Viết ctct c6h14 , c3h7cl , c4hgcl , c2h2 , c3h6br2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thuy Cách đây 2 năm

  Đốt cháy hoàn toàn 7,6g một hợp chất hữu cơ A thu được 26,4g CO2 và 3,6g H2O. Tìm CTPT A biết rằng 3,8g A ở thể hơi chiếm thể tích 11,2lít(đktc)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 2 năm

  Đốt cháy hoàn toàn hh gồm C2H6 , C3H4 , C4H8 thì thu được 12,98 g CO2 và 5,76g H2O. tính khối lượng hidro cacbon đã đem đi đốt.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duy Quang Cách đây 2 năm

  Lấy 6.72 lít hh X gồm etan, etilen, axetilen dẫn qua đ AgNO3/NH3 dư thì có 3.6g kết tủa tạo thành và hh khí Y đi rq khỏi bình đc dẫn vào dd brom dư thì có 8g brom bị mất màu . Viết tất cả các pt và tính % về số mol của hh X

  (Cho e hỏi hh khí Y td vs brom tạo kết tủa là chất nào vậy ah ? )

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo Cách đây 2 năm

  1. Dẫn 0,56l hh khí gồm axetilen và etilen qua dd AgNO3/NH3 dư thu dược 1,2g kết tủa vàng. Thể tích etilen trong hh

  2. Cho 8,96l hh gồm etan,propin qua bình chứa dd AgNO3 trong NH3 dư thu được 22,05g kết tủa vàng. Tp % theo thể tích cua etan trong hh

  3. Ch 8,4g but-1-en tác dụng hết với dd Br2 dư. Tính kl sp thu đựơc

  4. Khi đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là nNO2 : nH2O = 2:1 X là hidrocacbon nào

  Cảm ơn

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 2 năm

  ​Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 2 hidrocacbon A, B. Sản phẩm thu được lần lượt cho qua bình 1 đựng h2so4 đặc, khối lượng bình tăng 3,24g, bình 2 đựng dd ca(oh)2 dư tạo thành 16g chất rắn. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon biết số mol của A, B trong hỗn hợp bằng nhau và số mol co2 được tạo ra từ phản ứng cháy của A, B bằng nhau

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)