AMBIENT

Bài tập 2 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học

a. Phân biệt các bình đựng khí riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2

b. Tách riêng khí metan từ hỗn hợp với lượng nhỏ các chất C2H4, C2H2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Câu a: Phân biệt các bình đựng khí riêng biệt: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2.

  H2 O2 CH4 C2H4 C2H2
Tàn đóm Không cháy Bùng cháy Không cháy Không cháy Không cháy
dd AgNO3 / NH3 - x - - Kết tủa vàng
dd Br2 - x - Nhạt màu x
Đốt cháy, cho qua dd Ca(OH)2 - x Kết tủa x x
 • Chú thích:
  • (-) Không hiện tượng
  • (x) Không phản ứng
 • Dẫn từng khí qua dung dịch AgNO3 trong NH3, khí cho kết tủa vàng nhạt là C2H2.

CH = CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC ≡ CAg ↓ + 2NH4NO3

 • Dẫn lần lượt 4 khí còn lại qua dung dịch brom, khí nào làm mất màu dung dịch brom là khí C2H4.

CH= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Ba khí còn lại, nhận ra khí O2 bằng tàn đóm còn than hồng: khí O2 làm tàn đóm bùng cháy.
 • Hai khí còn lại, cho lần lượt từng khí phản ứng với khí oxi, khí nào cho sản phẩm làm đục nước vôi trong là khí CH4.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu b: 

Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Brom dư, C2H4 và C2H2 sẽ tác dụng hết với dung dịch Brom, khí thoát ra là metan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Bi do

  Đốt cháy hoàn toàn hh gồm C2H6 , C3H4 , C4H8 thì thu được 12,98 g CO2 và 5,76g H2O. tính khối lượng hidro cacbon đã đem đi đốt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Lấy 6.72 lít hh X gồm etan, etilen, axetilen dẫn qua đ AgNO3/NH3 dư thì có 3.6g kết tủa tạo thành và hh khí Y đi rq khỏi bình đc dẫn vào dd brom dư thì có 8g brom bị mất màu . Viết tất cả các pt và tính % về số mol của hh X

  (Cho e hỏi hh khí Y td vs brom tạo kết tủa là chất nào vậy ah ? )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  1. Dẫn 0,56l hh khí gồm axetilen và etilen qua dd AgNO3/NH3 dư thu dược 1,2g kết tủa vàng. Thể tích etilen trong hh

  2. Cho 8,96l hh gồm etan,propin qua bình chứa dd AgNO3 trong NH3 dư thu được 22,05g kết tủa vàng. Tp % theo thể tích cua etan trong hh

  3. Ch 8,4g but-1-en tác dụng hết với dd Br2 dư. Tính kl sp thu đựơc

  4. Khi đốt cháy 1 hidrocacbon X thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là nNO2 : nH2O = 2:1 X là hidrocacbon nào

  Cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM