RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hoá học

a. Phân biệt các bình đựng khí riêng biệt không dán nhãn: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2

b. Tách riêng khí metan từ hỗn hợp với lượng nhỏ các chất C2H4, C2H2.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Câu a: Phân biệt các bình đựng khí riêng biệt: H2, O2, CH4, C2H4, C2H2.

  H2 O2 CH4 C2H4 C2H2
Tàn đóm Không cháy Bùng cháy Không cháy Không cháy Không cháy
dd AgNO3 / NH3 - x - - Kết tủa vàng
dd Br2 - x - Nhạt màu x
Đốt cháy, cho qua dd Ca(OH)2 - x Kết tủa x x
 • Chú thích:
  • (-) Không hiện tượng
  • (x) Không phản ứng
 • Dẫn từng khí qua dung dịch AgNO3 trong NH3, khí cho kết tủa vàng nhạt là C2H2.

CH = CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC ≡ CAg ↓ + 2NH4NO3

 • Dẫn lần lượt 4 khí còn lại qua dung dịch brom, khí nào làm mất màu dung dịch brom là khí C2H4.

CH= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

 • Ba khí còn lại, nhận ra khí O2 bằng tàn đóm còn than hồng: khí O2 làm tàn đóm bùng cháy.
 • Hai khí còn lại, cho lần lượt từng khí phản ứng với khí oxi, khí nào cho sản phẩm làm đục nước vôi trong là khí CH4.

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu b: 

Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch Brom dư, C2H4 và C2H2 sẽ tác dụng hết với dung dịch Brom, khí thoát ra là metan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)