YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Hidrocacbon Phương trình hóa học Nhận xét
Ankan CnH2n+2 + O2   nCO2 + (n+1)H2O   < 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}}\)
Anken CnH2n + O2    nCO2 + nH2O   = 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}}\)
Ankin CnH2n-2 + O2    nCO2 + (n-1)H2O   > 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} < {n_{C{O_2}}}\)
Ankyl benzen CnH2n-6 O2    nCO2 + (n-3)H2O   > 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} < {n_{C{O_2}}}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON