Bài tập 4 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon.

Gợi ý trả lời bài 4

Hidrocacbon Phương trình hóa học Nhận xét
Ankan CnH2n+2 + O2   nCO2 + (n+1)H2O   < 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}}\)
Anken CnH2n + O2    nCO2 + nH2O   = 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}}\)
Ankin CnH2n-2 + O2    nCO2 + (n-1)H2O   > 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} < {n_{C{O_2}}}\)
Ankyl benzen CnH2n-6 O2    nCO2 + (n-3)H2O   > 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} < {n_{C{O_2}}}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • thuy linh

  câu 1 

  cho 3,36 lít khí hỗn hợp gồm metan và axetilen qua bình đựng dung dịch đựng nước brom dư, sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí

  a) viết pt phản ứng sảy ra 

  b) tính % thể tích các khí hổn hợp 

  c) nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí, biết thể tích khí oxi chiếm 20% thể tích không khí?

  CÂU 2

  X là hỗn hợp gồm metan và etilen. dẫn X qua bình nước brom dư thấy có 8gam brom tham gia phản ứng. khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm cháy vào bình nước vôi trong (hay Cả(OH)2) thấy có 15 gam kết tủa

  a) viết các pt phản ứng sảy ra

  b) tính % thể tích các chất trong X

  CÂU 3

  Khi lên men  glucozo , người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2 đo ở đk tiêu chuẩn

  a) tính khối lượng rượu etilic tạo ra sau khi lên men

  b) tính khối lượng glucozo đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu xuất lên men là 80%

  LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ GIÚP MÌNH VỚI NHA MAI MÌNH THI RỒI!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

   Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,195 mol H2; 0,15 mol axetilen; 0,12 mol vinyl axetilen và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 19,5. Khí Y phản ứng vừa đủ với 0,21 mol AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa và 3,024 lít hỗn hợp khí Z ở đktc. Khí Z phản ứng tối đa với 0,165 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là:

  A. 27,6.                B. 55,2.                      C. 82,8.                           D. 52,5

  đáp án: A

  thầy xem giúp em với ạ

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Cho dãy các chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

  •  5                  4                           2                   3
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là 

  •  6,6            5,85            7,3             3,39
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là 

  •  CH4. C3H4. C4H10. C2H4.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Viết phương trình hóa học 

  a) Etan  =>  etilen    =>   politilen.

  b) Metan  => axetilen  =>vinylaxetilen  =>  butanđien  =>  polibutađien.

  c) Benzen => brombenzen.


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Đốt 10,5 gam hỗn hợp gồm CH4 ,C2H4,C2H2 trong oxi thu được B. Dẫn B vào dung dịch nước vôi thu được 75 gam tủa .Hỏi % khối lượng CH4 tối đa là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon mạch hở X thu được CO2 và H2O trong đó CO2 chiếm 64,7% về khối lượng . Hãy cho biết X thuộc dãy đồng đẳng nào ??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu
  1/ Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí A gồm propan, axetilen, propilen lần lượt qua bình 1 chứa dung dịch AgNO3 dư trong NH3, rồi qua bình 2 chứa dung dịch Br2 dư. Ở bình 1 có 36 g kết tủa, bình 2 tăng lên 4,2 g.
  a/ Tính % theo thể tích mỗi chất trong hỗn hợp A.
  b/ Đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp khí A, sau đó dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng lên m gam và có a gam kết tủa. Tính giá trị m và a.
  2/ Cho 35g hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư thu được 7,84 lít H2.
  a/ Tìm CTPT của 2 ancol trên.
  b/ Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol trên sau đó sản phẩm qua bình 1 chứa H2SO4 và bình 2 chứa Ca(OH)2 nhận thấy bình 1 tăng m1 gam và bình 2 tăng lên m2 gam. Tính giá trị m1 và m2.
  Giúp mình nhé mai mình thi học kì. Cảm ơn mọi người.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  NHẬN BIẾT CÁC KHÍ TRONG CÁC LỌ MẤT NHÃN SAU

  1)      metan, khí cacbonic, propen, but-1-in        3)  but-1-in, but-2-in, etan, khí cacbonic

  2)        propilen, butan, axetilen, cacbonic           4)   Metan ; but-1-in vaø but-2-in, cacbonic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn