YOMEDIA

Bài tập 4 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

Viết phương trình hoá học tổng quát của phản ứng đốt cháy các loại hiđrocacbon đã nêu trong bảng 7.2. Nhận xét về tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O trong sản phẩm cháy của mỗi loại hiđrocacbon.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Hidrocacbon Phương trình hóa học Nhận xét
Ankan CnH2n+2 + O2   nCO2 + (n+1)H2O   < 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}}\)
Anken CnH2n + O2    nCO2 + nH2O   = 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}}\)
Ankin CnH2n-2 + O2    nCO2 + (n-1)H2O   > 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} < {n_{C{O_2}}}\)
Ankyl benzen CnH2n-6 O2    nCO2 + (n-3)H2O   > 1 ⇒ \({n_{{H_2}O}} < {n_{C{O_2}}}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  bằng phuong phát hóa họcphân biệt cacs chất sau

  a) etan,eter,etin

  b)butan,but-1-in,but-2-in

  c) CH4,C2H4,C2H2,HCL

  d)but1-in,but-2-in,isobutan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Mọi người cho mình hỏi cái này ạ:

  Hãy cho biết thành phần và phân tích thành phần của ma túy đá-ma túy tổng hợp(mọi người đừng chép mạng,hãy sử dụng kiến thức nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1. trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A với H2 (dư), tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. CTPT của A là:
  A. C3H6 B. C3H4 C. C4H8 D.C5H8
  2. cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi của Y. Biết rằng tỉ khối hơi đồng số mol của X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1. CTPT của X và Y là
  A. C3H8, C6H14 B. C3H4, C6H6 C. C3H6, C6H12 D. C2H4, C4H6
  3. đốt chyas 6,72l khí (ở đktc) 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng tạo thành 39,6g CO2 và 10,8g H2O. CTPT 2 hidrocacbon này là
  A. C2H6, C3H8 B. C2H2, C3H4 C.C3H8, C6H12 D. C2H2, C4H6
  4. cho 0,896l (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau
  Phần 1: cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 nguyên chất phản ứng là 5,6g
  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2g CO2. tìm CTPT của 2 hidrocacbon
  A. C4H8, C2H2 B. CH4 và 1 hidrocacbon không no
  C. C2H2, C2H4 D. tất cả đều sai
  5. đốt cháy hoàn toàn gồm 1 anken và 1 ankin rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư và bình (2) đựng NaOH rắn dư.. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 63,36g và bình (2) tăng 23,04g. Vậy số mol ankin trong hỗn hợp là
  A.0,15 mol B. 0,16 mol C. 0,17 mol D. 0,18 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA