YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 172 sách GK Hóa lớp 11

So sánh tính chất hoá học của:

a. Anken với ankin

b. Ankan với ankylbenzen

Cho ví dụ minh hoạ.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

  • So sánh tính chất hóa học anken và ankin:
Đặc điểm Anken Ankin
Giống nhau

Cộng hiđro

Cộng brom (dung dịch)

Cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp

Làm mất màu dung dịch KMnO4

Phản ứng oxi hóa

Khác nhau Không có phản ứng thế bằng ion kim loại Ank-1-in có phản ứng thế bằng ion kim loại
  • So sánh tính chất hóa học ankan với ankylbenzen
Đặc điểm Ankan Ankylbenzen
Giống nhau

Phản ứng thế (halogen)

Phản ứng oxi hóa

Khác nhau Phản ứng tách Phản ứng cộng

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 172 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON