ADMICRO
VIDEO

Bài tập 6 trang 207 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 207 SGK Hóa học 11 nâng cao

a) Để sản xuất cumen (isopropylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có xúc tác axit, hãy viết phương trình hoá học của phản ứng.

b) Để sản xuất 1,0 tấn cumen cần dùng tối thiểu bao nhiêu m3 (đktc) hỗn hợp khí tách được từ khí crăckinh gồm 60% propen và 40% propan (về thể tích)? Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%.

c) Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho 1mol cumen tác dụng với:

1mol brom có mặt bột Fe

1mol brom có chiếu sáng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

Phương trình phản ứng:

Câu b:

nC3H= ncumen = 106120 mol

⇒ VC3H= (106 : 120).22,4 ≈ 186666,7 lít  ≈ 186,7m3

⇒ Vhh = (186,7.100%) : 60% ≈ 311 m3

H = 80% ⇒ Vhh = (311.100%) : 80% = 388,75m3

Câu c:

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 207 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  Mọi người cho mình hỏi cái này ạ:

  Hãy cho biết thành phần và phân tích thành phần của ma túy đá-ma túy tổng hợp(mọi người đừng chép mạng,hãy sử dụng kiến thức nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  1. trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A với H2 (dư), tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. CTPT của A là:
  A. C3H6 B. C3H4 C. C4H8 D.C5H8
  2. cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi của Y. Biết rằng tỉ khối hơi đồng số mol của X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1. CTPT của X và Y là
  A. C3H8, C6H14 B. C3H4, C6H6 C. C3H6, C6H12 D. C2H4, C4H6
  3. đốt chyas 6,72l khí (ở đktc) 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng tạo thành 39,6g CO2 và 10,8g H2O. CTPT 2 hidrocacbon này là
  A. C2H6, C3H8 B. C2H2, C3H4 C.C3H8, C6H12 D. C2H2, C4H6
  4. cho 0,896l (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau
  Phần 1: cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 nguyên chất phản ứng là 5,6g
  Phần 2: đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2g CO2. tìm CTPT của 2 hidrocacbon
  A. C4H8, C2H2 B. CH4 và 1 hidrocacbon không no
  C. C2H2, C2H4 D. tất cả đều sai
  5. đốt cháy hoàn toàn gồm 1 anken và 1 ankin rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình (1) đựng H2SO4 đặc dư và bình (2) đựng NaOH rắn dư.. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình (1) tăng 63,36g và bình (2) tăng 23,04g. Vậy số mol ankin trong hỗn hợp là
  A.0,15 mol B. 0,16 mol C. 0,17 mol D. 0,18 mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  khối lượng bình brom tăng bằng dì vậy ah

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Mọi người giải giùm em di ạ em cảm ơn rất nhiều !!

  Đốt cháy 21,6gam hh X gồm Metan , axetilen , etilen thu duoc m gam CO2 và 32,4g H2O . Mặc khác 11,2lit ( đktc) hh X t/d tối đa 0,35mol Br2 có trong dd. Tim m và % V của các khí có trong hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Hoàn thành chuỗi PTHH giúp e với ạ...mai e k.tra rồi

  Chuỗi 1:Metan->axetilen->etilen->etanol->axit axetic

  Chuỗi 2: etilen->etanol->andehit axetic->axit axetic->etyl axetan

  Chuỗi 3: nhôm cacbus->metan->axetilen->benzen->nitrobenzen

  Chuỗi 4: ancol etylic->etilen->andehit axetic->ancol etylic->axit axetic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  A và B là hai hydrocacbon \(( M_A>M_B)\). Tiến hành hai thí nghiệm sau:

  - Đốt cháy hoàn toàn 3,36 (l) hỗn hợp A và B (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thu được 15g kết tủa và 1000 ml dung dich muối có nồng độ 0,05M, dung dich này có khối lượng lớn hơn khối lượng nước vôi trong đã dùng là 3,2g. Xác định công thức phân tử của A và B, biết rằng số mol của hydrocacbon có phân tử khối nhỏ bằng một nửa số mol của hidrocacbon có phân tử khối lớn.

  - Hỗn hợp Y gồm A, C2H4, H2 có thể tích 11,2 lít (đktc). Đem đốt cháy hoàn toàn Y thu được 18 gam H2O.

  + Bằng tính toán hãy cho biết hỗn hợp khí Y nặng hay nhẹ hơn khí CH4?

  + Dẫn hỗn hợp khí Y qua xúc tác Ni nung nóng, sau phản ứng thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí Z, Hỗn hợp này không làm mất màu dung dich Brom. Xác định thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong Y.

  ( Giup em với ạ!!! ) Theo đề thi học sinh giỏi tỉnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  đốt cháy hoàn toàn 4.3 gam một chất hữu cơ x thu được hỗn hợp khí co2, h2o , hcl. dẫn hỗn hợp này vào bình đựng dung dịch agno3 dư có mặt hno3 ở 0 độ c thu được 5,74 gam kết tủa và khối lượng bình dung dịch agno3 tăng thêm 2,54 gam khí thoát ra khỏi bình dung dịch agno3 dẫn vào 5 lít dung dịch ca(oh)2 0,02 m thấy xuất hiện kết tủa dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch ba(oh)2 dư lại thấy xuất hiện thêm kết tủa tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí n ghiệm sau là 13,94 gam tính khối lượng các nguên tố trong 4,3 gam x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  viết phương trình hóa học của các phản ứng theo dãy sơ đồ sau :

  \(CH\equiv CH\underrightarrow{\left(1\right)}CH_2=CH_2\underrightarrow{\left(2\right)}CH_3-CH_2OH\underrightarrow{\left(3\right)}CH_3-CH_2Br\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  limonen là 1 chất có mùi thơn dịu được tách ra từ tinh dầu chanh . kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ 2 nguyên tố C và H , trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng . tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,690 . lập công thức phân tử của limonen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Hỗn hợp A gồm H2 và hidocacbon mạch hỡ X. Ở cùng điều kiện A nặng gấp 4,8lần H2 cùng thể tích. Dẫn 1,92g A qua dd br2 dư có 12,8g br2 p.ư. xđ ctpt X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  vt phương trình :

  C2H5OH+HBr

  C3H4+Br2

  C2H2+HCl

  CH4+Cl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  nhận biết các dung dịch mất nhãn sau :   a, metan, etilen, axetilen                                                                                                                                                                                               b,ancol etylic,stiren,phenol, benzen                                                                                                                                                                               c,metanol, phenol, ancol antylic(ch2=ch-ch2-oh)
                                                                    d,propan-1ol,glixerol,phenol

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Một bình kín chứa đầy hidrocacbon X có m=46,5 g. Ở cùng đk trên, nếu bình chứa đầy khí C4H10 thì cân nặng 54,5g; nếu bình chứa đầy C2H6 thì cân nặng 47,5g. Xác đinh CTPT của X.

  leu

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  cho hỗn hợp hai chất hữu cơ A mạch hở X,Y ( chỉ chứa C,H,O Mx<My) tác dụng với 0,2 mol NaOH, thu được 0,2 mol 1 ancol đơn chức và 2 muối axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. mặt khác đốt cháy 20,56 gam A cần 1,26 mol O2 thu được CO2 và 0,84 mol H2O. phần trăm số mol của X trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  làm ơn giải giúp e với ạ:

  Cho propan qua xúc tác( ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với hidro là 13,2. nếu cho 33g hh X vào dd brom dư thì số mol brom tối đa phản ứng là?

  A. 0,6 B.0,36 C.0,5 D.1,25

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  đốt 34g hidrocacbon A tạo ra 11g CO2. Mặt khác khi cho 3,4 g A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy tạo ra B gam kết tủa. 
  a,tính giá trị B 
  b,viết công thức cấu tạo của A biết khi A tác dụng với Hidrô dư có xúc tác Ni tạo ra isopentan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON