ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 38.9 trang 60 SBT Hóa học 11

Bài tập 38.9 trang 60 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankin. Lấy 2,24 lít (đktc) A cho sục vào qua dung dịch AgNO3 trong amoniac (lấy dư) thì thể tích khí giảm đi 20% và thu được 2,94 kết tủa. Khi đi ra khỏi dung dịch AgNO3 được đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 16 g kết tủa.

Xác định công thức phân tử và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp A.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.9

 
 

Số mol ankin: \(\frac{{2,24}}{{22,4}}.\frac{{20}}{{100}} = 0,02mol\)

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡C-Ag ↓ + NH4NO3

0,02 mol                          0,02 mol

Khối lượng 1 mol R-C≡C-Ag là 2,94 : 0,02 = 147 g 

R-C≡C-Ag = 147 ⇒ R = 147 - 24 - 108 = 15

R là CH3; ankin là CH3-C≡CH (propin)

CnH2n+2 +(3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Số mol ankan là 0,08 mol

Số mol CO2 = số mol Ca(OH)2 = 0,16 (mol)

Suy ra n = 0,16 : 0,08 = 2 

Vậy ankan là C2H6

Khối lượng hỗn hợp A là: 0,02.40 + 0,08.30 = 3,2 (g)

Về khối lượng,

C3H4 chiếm \(\frac{{0,02.40}}{{3,2}}.100\%  = 25\% \)

và C2H6 chiếm 75%.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.9 trang 60 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)